Четвер, 13 06 2024

 

Навчально-виховний комплекс №6

м. Хмельницький

 

shool

Правила поведінки здобувачів освіти

 

 

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

 

Учень – особа, яка навчається і виховується в закладі освіти. Права і обов'язки учнів (вихованців) визначаються чинним законодавством та Статутом закладу освіти.

Учні закладу освіти мають гарантоване державою право на:

-  доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

-  вибір навчального закладу, форми навчання, профільного напрямку, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

-  безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

-  користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

-  участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-  отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

-  перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

-  участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-  участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

-  повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

-  захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних працівників та інших осіб, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

Учні закладу освіти зобов’язані:

-  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж встановлено Державним стандартом загальної середньої освіти;

-  підвищувати свій загальний культурний рівень;

-  брати участь у пошуковій і науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу;

-  дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

-  виконувати вимоги педагогічних та інших працівників навчального закладу відповідно до Статуту закладу та Правил внутрішнього трудового розпорядку;

-  брати участь у різних видах трудової діяльності;

-  дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

-  дотримуватися правил особистої гігієни.

Учні закладу освіти залучаються за їхньою згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

 

Вхід на сайт

Відвідувачі
2
Статті
334